Polityka prywatności

 

Szanowni Państwo,

 

korzystając z naszej strony internetowej (http://pl.angelpolandgroup.com/) i decydując się na nawiązanie z nami współpracy, wielokrotnie powierzają nam Państwo swoje dane osobowe. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas sprawą istotną, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, by czuli się Państwo bezpiecznie. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas danych osobowych, przysługujące Państwu prawa oraz nasze obowiązki jako administratora danych osobowych.

 1. Kto kontroluje Państwa dane osobowe?

Administratorem Państwa danych osobowych jest, co do zasady (wyjątki przedstawiono w punkcie 2. poniżej), Angel Poland Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Sukiennicza 8/U7, 31-069 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000553862 (dalej: Administrator).

W przypadku jakichkolwiek pytań mogą się z nami Państwo skontaktować listownie (na adres wskazany powyżej), lub mailowo (z zatrudnionym przez nas Inspektorem Ochrony Danych) pod adresem: office@angelpoland.com.pl

 1. Kto jest administratorem danych w przypadku realizowanych inwestycji?

Spółka Angel Poland Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie nie będzie jednak administratorem Państwa danych osobowych w przypadku poszczególnych inwestycji, które szeroko przedstawione są na ramach naszego serwisu. Prosimy mieć na uwadze, iż w takim przypadku administratorem danych osobowych zawsze będzie podmiot odpowiedzialny za daną inwestycję.

O tym, który podmiot jest administratorem Państwa danych w konkretnej sytuacji, a także o szczegółach związanych z przetwarzaniem danych, informowani będą Państwo zawsze podczas przekazywania nam danych osobowych, czyli np. w umowach, które z Państwem zawieramy, tworzonych przez nas ogłoszeniach o pracę, czy przy formularzach zapytania o ofertę w sprawach marketingowych. W każdej sytuacji dążymy bowiem do spełnienia wobec Państwa obowiązku informacyjnego, co najczęściej wyraża się w zamieszczeniu stosownych informacji (klauzuli) pod umową lub na dole formularza.

 1. Jakie dane osobowe gromadzimy?

Prosimy mieć na uwadze, iż za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Informacje, które Państwo nam przekazują są wykorzystywane przez nas przede wszystkim w celu realizacji w sposób prawidłowy świadczonych przez nas usług, w tym przykładowo w celu nawiązania z Państwem kontaktu, umówienia daty spotkania, ustalenia szczegółów oferty, a w dalszej kolejności realizacji i rozliczenia zgodnie z przepisami prawa zawieranych przez nas umów. Przetwarzamy również Państwa dane osobowe w celach marketingowych (np. przedstawiania ofert dot. realizowanych inwestycji).

Z uwagi na powyższe najczęściej wykorzystywane przez nas dane osobowe to: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane dotyczące prowadzonej współpracy, dane dotyczące skierowanych zapytań, etc. Zdecydowanie szerszy zakres danych osobowych pozyskiwany jest przez nas w przypadku pracowników, kandydatów do pracy, czy w przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej. Zapewniamy jednak, iż każdorazowo dążymy do zapewnienia, iż pobieramy tak mało danych osobowych jak jest nam to rzeczywiście potrzebne (zasada minimalizacji danych osobowych).

 1. Jakie są podstawy prawne przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

W momencie zebrania Państwa danych osobowych każdorazowo informujemy jaka jest podstawa ich przetwarzania, czy mają Państwo obowiązek przekazać nam określone dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje nieprzekazania nam tych danych osobowych. Jednocześnie wyjaśniamy, iż najczęściej przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zgoda wyrażana jest w sytuacji, w której chcą Państwo otrzymać od nas ofertę handlową (z wyłączeniem sytuacji, w której działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w ramach marketingu bezpośredniego), czy w sytuacji, w której ubiegają się Państwo o zatrudnienie w naszych spółkach (proces rekrutacyjny);
 • przepisy prawa – w wielu sytuacjach do przetwarzania Państwa danych osobowych zobowiązani jesteśmy przepisami prawa. Dotyczy to zarówno naszych obowiązków jako pracodawcy, ja też ma związek z zawieranymi przez nas umowami cywilnoprawnymi;
 • realizacja zawartych umów – w sytuacji, w której zawierają Państwo z nami umowę również zobligowany jesteśmy do przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie umożliwiającym nam jej prawidłową realizację;
 • prawnie uzasadniony interesy administratora danych – wskazujemy wreszcie, że Państwa dane możemy przetwarzać również w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy. Sytuacja taka ma miejsce zarówno w przypadku realizowania przez nas marketingu bezpośredniego (wobec którego w każdej sytuacji mogą Państwo wnieść sprzeciw), jak też przykładowo w sytuacji dochodzenia przez nas roszczeń w związku z zawartymi umowami, czy w zakresie stosowanego przez nas monitoringu.
 1. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Okres przechowywania danych osobowych jest powiązany z celami i podstawami ich przetwarzania. Inny jest okres przechowywania danych osobowych powierzonych nam do celu kontaktu, inny natomiast w sytuacji, w której dane osobowe przetwarzamy w związku z zawartą z nami umową i spoczywającymi na nas, w związku z powyższym, obowiązkami. W przypadku, w którym przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody (co ma miejsce w realizowanej przez nas działalności marketingowej) – dane przetwarzamy nie dłużej niż do momentu wycofania udzielonej na ich przetwarzanie zgody.

Niezależnie od powyższego zapewniamy, że po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

 1. Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. Prawo do uzyskania dostępu do danych – W każdej chwili mają Państwo prawo zażądać informacji o tym, jakie Państwa dane osobowe przechowujemy.
 2. Prawo do żądania poprawiania danych – Zawsze mogą Państwo zażądać poprawienia Państwa danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełniania niekompletnych danych.
 3. Prawo do żądania usunięcia danych – Zawsze mogą Państwo zażądać, by usunąć przetwarzane przez nas dane osobowe. Niestety nie zawsze będzie to możliwe do zrealizowania, gdyż niekiedy obowiązek przetwarzania wiązać będzie się np. z przepisami prawa. W takiej sytuacji poinformujemy Państwa o tym fakcie.
 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu – Zawsze mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych. Mogą Państwo wnieść również sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy, co dotyczy zwłaszcza realizowanego przez nas marketingu bezpośredniego.
 5. Prawo do wycofania zgody – W sytuacji, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, mają Państwo prawo wycofać taką zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 

 1. Co można zrobić, gdy przetwarzamy Państwa dane w niewłaściwy sposób?

 

W sytuacji, w której uznają Państwo, iż przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób niezgodny z przepisami prawa – będziemy wdzięczni za taką informację. Prosimy pamiętać, iż w takiej sytuacji przysługuje Państwu możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Kto ma dostęp do Państwa danych?

 

Zgodnie z naszą polityką – nie udostępniamy Państwa danych osobowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami zewnętrznymi. Jedyną sytuacją udostępnienia przez nas Państwa danych osobowych jest ta, gdy jesteśmy do tego wyraźnie zobligowany lub upoważnieni przepisami prawa (np. przekazanie danych, o których udostępnienie zawnioskuje policja), lub gdy wyrazili Państwo na to udostępnienie zgodę (np. w celu przedstawienia oferty marketingowej przez inny podmiot odpowiedziany za inną inwestycję).

Zastrzegamy jednocześnie, iż możliwe jest powierzenie przez nas przetwarzania Państwa danych podmiotom z nami współpracującymi, przy czym każdorazowo odbywać się to będzie wyłącznie ze starannie wyselekcjonowanymi podmiotami i w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 1. Odesłanie do stron internetowych podmiotów trzecich

Jeżeli nasza strona internetowa odsyła – również poprzez link – do stron internetowych podmiotów trzecich, nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowość bądź kompletność prezentowanych tam treści oraz za bezpieczeństwo danych. Mając na względzie, że nie mamy wpływu na przestrzeganie zasad w zakresie ochrony danych przez podmioty trzecie, każdorazowo rekomendujemy by sprawdzać prezentowane tam deklaracje o ochronie danych osobowych. Namawiamy także do zapoznania się z polityką prywatności zamieszczoną na tych stronach.

 1. Pliki Cookies

Informujemy też, że w czasie korzystania ze strony internetowej w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane Cookies. Pliki Cookies zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 1. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem strony internetowej, a urządzeniem końcowym Użytkownika;
 2. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
 3. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze strony internetowej;
 4. zbierania statystyk odwiedzin strony internetowej wspierających ulepszanie jej struktury i zawartości;
 5. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.

 Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do danych określonych w niniejszym punkcie.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na personalizowanie serwisu, mogą Pastwo wyłączyć obsługę Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

 1. Aktualizacja naszych zasad prywatności oraz postanowienia końcowe

Nie możemy wykluczyć, że w przyszłości będziemy musieli zaktualizować naszą Politykę prywatności. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie www. Dodatkowo, będziemy informować o każdej zmianie treści dokumentu, np. o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Państwa danych osobowych czy sposobu kontaktu z nami.

Jeżeli nie akceptują Państwo postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, rekomendujemy zaprzestać korzystania ze strony internetowej.

Używamy plików cookie na naszych stronach internetowych, aby zwiększyć komfort użytkowania. Dowiedz się więcej o plikach cookies.