22 września 2023 r. Gmina Wrocław, reprezentowana przez spółkę Wrocławskie Mieszkania podpisała porozumienie z grupą Angel Poland, na postawie którego na Przedmieściu Oławskim powstanie nowy park sensoryczny. Park stanowił będzie ostateczne zagospodarowanie terenu w ramach Angel Square.

Przedmiot porozumienia obejmuje wykonanie przez Angel Poland Group kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie całościowych robót budowlanych. Pierwszy etap, który związany jest z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę szacowany jest na około sześć miesięcy, natomiast realizacja robót budowlanych planowana jest do końca czerwca 2025 r. Wówczas mieszkańcy będą mogli w pełni korzystać z nowych, zielonych terenów rekreacyjnych. Wszelkie koszty inwestycji ponosi Angel Poland Group.

– We Wrocławiu dbamy o przestrzenie zielone systemowo. Współpracujemy z biznesem, inwestorami, przedsiębiorstwami i co najważniejsze – mieszkańcami, aby wspólnie tworzyć kolejne miejsca do rekreacji i odpoczynku w wyjątkowych okolicznościach przyrody. Wspólnym wysiłkiem kreujemy takie przestrzenie jak wspomniany park sensoryczny, ale nie tylko. W połowie 2025 roku mieszkańcy i mieszkanki będą mogli w całej okazałości korzystać z uroków nowego ogólnodostępnego terenu zielonego. To dla nas bardzo ważne – mówi Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia.

park sensoryczny_szkic park_ ogrody sensoryczne

Grupa Angel Poland informowała o planach powstania parku sensorycznego tuż po ogłoszeniu budowy nowego, prestiżowego apartamentowca The Upper House by Angel. W 2022 roku odbyły się konsultacje społeczne, podczas których przedstawiony i omówiony został wstępny szkic koncepcyjny parku. To kolejna inwestycja w tereny zielone, jaką deweloper przeprowadzi dla mieszkańców Przedmieścia Oławskiego. Wcześniej spółka zaangażowała swój kapitał w rewitalizację nabrzeża Oławy, w efekcie czego wrocławianie mogą korzystać dziś z tych wyjątkowych terenów, ciesząc się bliskością wody i zieleni.

– W ramach odpowiedzialności społecznej, niezwykle ważna jest dla nas dbałość o ekologię.  Dostrzegając potencjał tkwiący w zielonych terenach inwestujemy w nie swój kapitał, aby lokalna społeczność mogła w pełni korzystać z otaczających ją przestrzeni. Tak było choćby w przypadku promenady i pomostów wzdłuż Oławy, które dziś stały się jednym z najchętniej uczęszczanych miejsc na Przedmieściu Oławskim. Inicjatywa stworzenia parku sensorycznego ma na celu zagospodarowanie terenu, który dziś nie stanowi żadnej wartości dla mieszkańców. Już niebawem zyskają oni nowe, pełne zieleni miejsce spotkań i sąsiedzkiej integracji – mówi Kamil Mazela, kierownik projektu z Angel Poland Group.

W parku sensorycznym przewidziane jest kilka stref aktywności z podziałem m.in. na ścieżki sensoryczne, ciągi pieszo rowerowe, mini „ogrody”: dźwięku, zapachu i dotyku. Przewidziane są także nowe dodatkowe nasadzenia oraz pielęgnacja i zachowanie wartościowych okazów istniejących drzew. Strony porozumienia zapewniają, że zadbają o usystematyzowane miejsca składowania i odbioru odpadów, a także place manewrowe i oświetlenie. W projektowanie parku zaangażowane jest renomowane biuro architektoniczne – EPR Architects. Zakończenie budowy The Upper House by Angel oraz powstanie parku sensorycznego stanowić będą ostateczne zagospodarowanie terenu przy ul. Walońskiej, co wpłynie nie tylko na komfort mieszkańców, ale również na wzrost wartości nieruchomości znajdujących się w obrębie Angel Square.

Używamy plików cookie na naszych stronach internetowych, aby zwiększyć komfort użytkowania. Dowiedz się więcej o plikach cookies.