Oświadczamy, że ze zdziwieniem i niepokojem przyjmujemy doniesienia dotyczące zatajenia przed opinią publiczną ważnej ekspertyzy w sprawie lądowiska przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie zleconej przez Dyrektorkę Szpitala za publiczne pieniądze.

W ekspertyzie czytamy m.in., że „Jednak pozostawienie lądowiska w tym samym miejscu, jako lądowiska naziemnego nie rozwiąże natomiast do końca problemu związanego z przeszkodami lotniczymi po stronie południowej. Na tym terenie rosną drzewa, które za parę lat będą przeszkodami (…) Tereny na południe od lądowiska, to obecnie tereny inwestycyjne (…). Ta sytuacja spowoduje zamknięcie lądowiska, gdyż nie będzie ono spełniać wymogów rozp. MZ[1] i ICAO[2] (…) najlepszym rozwiązaniem obecnej sytuacji byłoby przeniesienie lądowiska na dach budynku szpitala […] oraz przyjęcie kierunków podejścia / wznoszenia w osi wschód-zachód.”

Ekspertyza wprost wyklucza dalsze istnienie lądowiska w obecnym kształcie, niezależnie od realizacji naszej inwestycji „Angel Green”.

Ponadto dokument sporządzony przez ekspertów Szpitala Miejskiego, pomimo iż analizuje przestrzeń wokół lądowiska oraz przeszkody powietrzne, to pomija inwestycję „Angel Green”. Niezależnie od tych skandalicznych uchybień, wnioski wynikające z analizy są szokujące i sprzeczne z dotychczasowym stanowiskiem Dyrektorki Szpitala Miejskiego.

Zaznaczamy, że Dyrektorka Szpitala była w posiadaniu wspomnianego dokumentu już w dniu organizacji konferencji prasowej, czyli 8 kwietnia. Podczas wspomnianej konferencji  Dyrektorka Szpitala pominęła wnioski wynikające z ekspertyzy i obarczała inwestora odpowiedzialnością za wszystkie problemy związane z lądowiskiem, jednocześnie narażając budżet miasta na wysokie koszty. W bardzo długim oświadczeniu znajdującym się na stronie internatowej Szpitala Miejskiego, a ujawnionym tam 8 kwietnia 2021 roku, również brak jest jakiejkolwiek wzmianki na ten temat. Stanowisko prezentowane przez Dyrektorkę Szpitala Miejskiego jest zaskakujące w tym kontekście, że przyjęcie koncepcji projektowych, które zostały zarekomendowane w ekspertyzie, pozwoliłoby rozwiązać istniejący problem w całości.

Jest to dla nas zupełnie niezrozumiałe i bulwersujące, że tak ważna analiza była ukrywana przed opinią publiczną. To wszystko w czasie, kiedy podejmowano kluczowe decyzje dotyczące wydatków publicznych, mogące skutkować wysokimi odszkodowaniami.

Wierzymy, że w świetle powyższych informacji, mając na uwadze dobro mieszkańców Krakowa, uda się wypracować nowe rozwiązanie. Podkreślamy, że zależy nam na rzetelnej dyskusji, partnerskiej współpracy ze wszystkimi stronami. Nadal podtrzymujemy propozycję wsparcia finansowego przebudowy lądowiska, tak, by można było z niego korzystać przez kolejne lata i jednocześnie realizować inwestycję budowlaną.

Powiązane aktualności
Więcej aktualności od Angel Group

Używamy plików cookie na naszych stronach internetowych, aby zwiększyć komfort użytkowania. Dowiedz się więcej o plikach cookies.